Nominatie dak van het jaar 2017

 

20.000 kilo nieuw lood voor Cuneratoren te Rhenen

 

 

De laatste restauratie van de Cuneratoren was in de jaren zestig en was uiteindelijk afgerond in 1976.

De Etringer turfsteen welke in 1934 is gebruikt bij de restauratie van de Cuneratoren bleek in 2009 uit elkaar beginnen te vallen en men is gestart met de planvorming voor een nieuwe restauratie van de toren.

 

BOUWKUNDIG ONDERZOEK

"De vorige restauratie is door de betreffende verwerker naar eer en geweten, en met vakmanschap, uitgevoerd," aldus Ferdy Bogaerts.

"Toch hebben sommige keuzes in praktijk niet goed uitgepakt." Enkele voorbeelden hiervan zijn het gebruik te hebben gemaakt van te brede loodbanen en het feit dat er tussen het aangebrachte eikenhout en lood geen goede beschermlaag zat.

 

VERVANGING VAN LOOD

Allereerst was de materiaalkeuze van belang. Hiervoor werd afgereisd naar Mönchengladbach, waar loodfabrikant Schneider gevestigd is. Uiteindelijk viel de keuze op nieuw 'maagdelijk' lood, dat dus niet gerecycled is.

 

Om de restauratie op een kwalitatief hoogwaardige manier uit te voeren was een goede samenwerken en goed overleg tussen de architect en de verwerker nodig.

Van diversen detail werd eerst een proefopstelling gebouwd en pas als beide, de architect en de opdrachtgever goedkeuring gaven werd het detail daadwerkelijk toegepast.

 

Doordat de werkzaamheden voor het grootste deel in de wintermaanden plaatsvonden, zijn veel  onderdelen op niet werkbare dage in de werkplaats van Bogaerts uitgevoerd.

 

LOGISTIEK

Gedurende de werkzaamheden stond de Cuneratoren volledig in de steigers. De werkzaamheden vonden plaats op een hoogte van 83 meter.

Via een gecombineerde personen- en goederenlift werd het materiaal en materieel  op een veilige manier naar de torenbekroning verplaatst.

 

Al met al is door vakmanschap en intensieve samenwerking tussen gespecialiseerde partijen een fraai staaltje werk afgeleverd. De toekomst van de monumentale Cuneratoren is door de recente restauratie weer voor langere tijd verzekerd.